Đã hoàn thành

147732 Code clean-up/amendments.

MBT1: Code cleaning and some new features.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: clean up css, clean code, cleaning php code, code clean, php code fedex, amendments, code cleaning, php clean code, clean css code, fedex php code, css code clean

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Mpntevideo, Uruguay

ID dự án: #1893911

Được trao cho:

$70 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
2.7