Đang Thực Hiện

147732 Code clean-up/amendments.

MBT1: Code cleaning and some new features.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS, CSS, MySQL, PHP

Xem thêm: clean up css, clean code, cleaning php code, code clean, php code fedex, amendments, code cleaning, php clean code, clean css code, fedex php code, css code clean

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Mpntevideo, Uruguay

Mã Dự Án: #1893911

Đã trao cho:

$70 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
2.7