Đã hoàn thành

123652 Complete Site w/ Cart & Blog

Hello,

This is a private project for Taichi.

Thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: private project blog site, complete site, private cart, zenun67, css complete project

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #1869818

Được trao cho:

taichi

As discussed.

$350 USD trong 0 ngày
(66 Đánh Giá)
6.1