Đóng

155204 Custom honeymoon registry site

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I need a site built for custom honeymoon registrys and sites, see attached doc. I am looking to work with a developer or preferably a comnpany that is reliable and delivers on time. A company that will be there to the end and offer suport should bugs pop up. I have lots of other projects and am looking to establish a long term relation ship with a company that can handle more then one project at a time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online