Đang Thực Hiện

125573 Dog Name Database

Looking for Programmer to create a Dog name database that can be sorted by Name / Sex / Orgin-Nationality & Meaning / Alphabetically to put on my current website.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: dog, website dog, php dog, can dog, dog create, css dog, dog website, Dog Database, database current website, database css, create dog

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1871739