Đã hoàn thành

154212 Emergency CSS/PHP cutup

i have a php beta that i need changed. i will supply psd. and current functioning php.

the php is located at [url removed, login to view]

the .psd is located the php is located at [url removed, login to view]

i need 12 hour turn around time

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP

Xem nhiều hơn: php is, emergency, cutup psd, emergency psd, turn psd css, turn css, css cutup psd, psd css php, cutup, turn php, css cutup, psd cutup, turn psd php, psd css cutup, psd php css, CSS php, hour turn around, emergency php

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) teaneck, United States

ID dự án: #1900395

Được trao cho:

octalsoftwaresl

As per discussion.

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0