Đang Thực Hiện

Fix slider that does ont render properly on IE9

There is a slider on my site (non wp) that doesn’t display thumbs properly on IE9

Kỹ năng: CSS, HTML, PHP

Xem thêm: ie9 fix slider, slider, render css, fix wp, fix ie9, fix slider, render php, slider css, php render, ie9 fix, php css fix, ie9 css fix, fix display, fix virtuemart display, slider php, fix website display problem, display fix css, css slider, css menu slider fix, fix website properly, php thumbs, render site, site display properly, fix flash display, php slider

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Chatsworth, United States

Mã Dự Án: #1032855

Đã trao cho:

rainweb

Please check PM. Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
4.6

11 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

agilesols

lets do it.

$40 USD trong 1 ngày
(216 Đánh Giá)
7.5
phpdevindia

Ready to fix it now. Thanks in advance.

$50 USD trong 0 ngày
(159 Đánh Giá)
7.4
webofsolutions

please send me more details with url.

$70 USD trong 1 ngày
(246 Đánh Giá)
6.9
AStonetech

I could fix this in next couple of hours, could you please send me URL of your website to have a look.

$30 USD trong 0 ngày
(175 Đánh Giá)
6.9
vn2design

Please give me more details

$30 USD trong 0 ngày
(71 Đánh Giá)
6.1
dracco

see your pmb please

$30 USD trong 0 ngày
(139 Đánh Giá)
5.8
allroundexperts

Please check PMB

$30 USD trong 0 ngày
(108 Đánh Giá)
5.6
kun01

Please check my PM.

$30 USD trong 0 ngày
(54 Đánh Giá)
5.4
dataentry17

I can fix this very quickly @@ check PMB @@ Please provide more details.

$30 USD trong 0 ngày
(9 Đánh Giá)
3.4
exshdeveloper

Please see PM.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kayasystems

Please find PM

$80 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
haroonjoblo

i had a lot of browsers problems, hopefully i can help you with that

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0