Đã hoàn thành

Fix slider that does ont render properly on IE9

Được trao cho:

rainweb

Please check PM. Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
4.6

10 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

agilesols

lets do it.

$40 USD trong 1 ngày
(224 Nhận xét)
7.5
webofsolutions

please send me more details with url.

$70 USD trong 1 ngày
(246 Nhận xét)
6.9
AStonetech

I could fix this in next couple of hours, could you please send me URL of your website to have a look.

$30 USD trong 0 ngày
(174 Nhận xét)
6.8
allroundexperts

Please check PMB

$30 USD trong 0 ngày
(195 Nhận xét)
6.3
kun01

Please check my PM.

$30 USD trong 0 ngày
(54 Nhận xét)
5.4
dataentry17

I can fix this very quickly @@ check PMB @@ Please provide more details.

$30 USD trong 0 ngày
(13 Nhận xét)
3.9
exshdeveloper

Please see PM.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kayasystems

Please find PM

$80 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
haroonjoblo

i had a lot of browsers problems, hopefully i can help you with that

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0