Đóng

Fixed Size Contact Us Working form

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $306 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi,

I have web template with a Contact Us form, I need that to be top aligned with the other three boxes on the left and When I resize the browser ( zoom out or zoom in or change the screen resolution, The form should be the same size.

This is a very quick job for a Web Pro.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online