Đã Đóng

Flynax Classified Software minor Customization

Hi

We have Flynax Classified (boats) installed and would like some very minor customization.

Please apply ONLY if you have PHP experience and have worked with Flynax Classified Software

Please write "I have worked with Flynax" in your application

Regards

Joe

Kỹ năng: CSS, PHP

Xem thêm: css software, minor, flynax, css minor, flynax customization, php software customization, customization flynax, customization software, minor customization, software installed, css customization, software customization, write boats, boats, write proxy php, write feed php, write xml php script, write cms php

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Marsalforn, Malta

Mã Dự Án: #1664905

3 freelancer đang chào giá trung bình $24/giờ cho công việc này

itconsultindia

php/mysql team

$20 USD / giờ
(9 Đánh Giá)
2.9
G24tT6UJj

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
sureshnischal

we are a professional team of web developers.

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0