Đang Thực Hiện

For Raisaz

Website redesign as discussed. Please do not bid if you are not Raisaz. HTML5, Javascript, CSS3 and JQuery.

Kỹ năng: CSS, HTML5, jQuery / Prototype, PHP, PSD to HTML

Xem thêm: html5 css javascript jquery, php html5 jquery, php css html5, discussed please, html5 css3 php, html5 jquery javascript, html5 php css3 jquery, html5 bid, javascript html5 css3, html5 jquery css3, html5 javascript php css3, anges244, html5 jquery css3 php, javascript css convert html

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét ) SF, Greece

Mã Dự Án: #1684766

Đã trao cho:

raisaz

Happy bidding

$50 USD trong 3 ngày
(10 Đánh Giá)
3.9