Đóng

Lead Management Tool in Drupal

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $213 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

We are looking for some lead management tool in Drupal which can :

1) Store the customers details(records) from the website form

2) Provision to enter manual details at the backend for each of the customer record added through website or manually

3) Follow up reminders provision for each record

4) Records forwarding ability to various email IDs

5) Mention statuses for each record (pending, follow-up , closed etc.)

Please contact if you have done something similar and what you can provide best as per the above mentioned basic features.

I need to see the live example of such application, if you can't send the link to such examples, please DO NOT QUOTE

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online