Đã hoàn thành

Magento Category Page Updates from PSD

Update html and css along with some php on the category page for a magento site. I will provide a photshop file with the new updates and graphics.

Kỹ năng: CSS, eCommerce, HTML, Magento, PHP

Xem thêm: c# category, updates, magento psd, magento 18, magento html psd, HTML psd css, html css update, preparewise, updates html, category html, magento html css, magento update css, html photshop, css updates, magento category update, css page update, category page html, magento php page, category page, psd file magento, magento graphics, magento psd file, html css updates, html site magento, magento update category

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Salt Lake City, United States

Mã Dự Án: #1669511

Đã trao cho:

jerrypro

Check PMB.

$50 USD trong 1 ngày
(141 Đánh Giá)
5.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

achillesJK

I'll help u, sir. Please see your pm.

$80 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.7