Đã hoàn thành

123131 osCommerce Categories Menu

We need a box [url removed, login to view] modified to show categories in two levels - the main categories and their subcategories, just like [url removed, login to view]'s sidebar menu.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: two levels, com categories, show categories, menu show, sidebar menu, main menu css, php css menu, amazon categories, box menu oscommerce, oscommerce css categories, show subcategories sidebar, show categories menu oscommerce, css menu amazon, menu css amazon, php oscommerce amazon, css amazon menu, amazon menu css, menu amazon css, show categories subcategories oscommerce, oscommerce main subcategories, oscommerce categories php, menu oscommerce categories, menu css php, levels css, css menu oscommerce

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Rio de Janeiro, Brazil

ID dự án: #1869297

Được trao cho:

phpfarmer

Please check PMB

$20 USD trong 0 ngày
(28 Đánh Giá)
5.3