Đã hoàn thành

117787 oscommerce fix php

I am able to select both prices here.

[url removed, login to view]

It should be like here

[url removed, login to view]

happens when I change the price. Shopping cart has small issue also.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: html issue fix, shopping cart css html, css html shopping cart, shopping cart html css, small php shopping cart, oscommerce price cart, html css shopping cart, html shopping cart css, small shopping cart php, small php cart, fix prices, small css fix, php change price, oscommerce select, fix shopping cart oscommerce, change price oscommerce, oscommerce html fix, change prices oscommerce, oscommerce issue, fix cart oscommerce, oscommerce fix, oscommerce change price, change oscommerce css, oscommerce prices, change css oscommerce

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Norcross, United States

ID dự án: #1863954

Được trao cho:

$45 USD trong 0 ngày
(285 Đánh Giá)
6.8