Đang Thực Hiện

7000 Popurls clone

I need a clone of Popurls.com. I need a nice admin section, where I can add new feeds and change the order of current feeds. Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP

Xem nhiều hơn: 7000, need 7000, css admin section, current clone, can order clone, popurls, css clone, clone popurls, clone css, popurls clone

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1757872