Đã hoàn thành

163316 Private Job For Spetznaz

Adding support for another video website and fixing the alignment issue for the submission form.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP

Xem thêm: job support, private video, alignment css, css alignment, alignment website, css support, fixing form, support job, php video submission, submission job, private form, php alignment, css submission form, css form submission, job form submission, css submission, form submission job, website submission job, php alignment css, submission form css

Về Bên Thuê:
( 122 nhận xét ) Little Clacton, United Kingdom

Mã Dự Án: #1909507

Đã trao cho:

profyguy

can help you :)

$30 USD trong 1 ngày
(48 Đánh Giá)
5.9