Đã hoàn thành

Private Project 4 for Techpenta

This is a private project for Techpenta. All other bidders, please refrain from bidding on this project. Thank you.

Kĩ năng: CSS, Forum Software, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: thank template bidders, private server wow project, post private project getafreelancercom, post private project free lancercom, private project hmc8787, private bidding projects, ebay thank customers bidders, private message flames7 posted project programming assignments, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 170 nhận xét ) Glendale, United States

ID dự án: #1677104

Được trao cho:

royprosenjit1015

Please accept my Bid

$50 USD trong 2 ngày
(313 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

fiberMan2012

Hi, I can do it.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0