Đang Thực Hiện

Private Project 4 for Techpenta

This is a private project for Techpenta. All other bidders, please refrain from bidding on this project. Thank you.

Kỹ năng: CSS, Forum Software, MySQL, PHP

Xem thêm: thank template bidders, private server wow project, post private project getafreelancercom, private project hmc8787, private bidding projects, ebay thank customers bidders, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 170 nhận xét ) Glendale, United States

Mã Dự Án: #1677104

Đã trao cho:

royprosenjit1015

Please accept my Bid

$50 USD trong 2 ngày
(313 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

fiberMan2012

Hi, I can do it.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0