Đang Thực Hiện

153244 PSD to phpld themes

i need several psd'd coded into working phpld themes(all versions 2.1, 3.06,3.1 and 3.2)

bid is per psd

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, PHP

Xem nhiều hơn: themes, themes php bid, psd themes, srik79, php themes, php css themes, bid themes, themes psd css, themes psd, psd working, psd php css, phpld themes, phpld, css themes

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #1899427