Đã hoàn thành

140643 Quick CSS BG change

Hi,

I need a BG color change to one page on [url removed, login to view]

I need it to go from black to white, that's it.

I know how simple it is I just don't have the software.

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, PHP

Xem thêm: css software, BG, php change color, css page change, quick css, css change, css color, simple black css, php color change, color change php, change color php page, css color change, need color change, black css

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Inglewood, United States

Mã Dự Án: #1886818

Đã trao cho:

zahmaci

i can start right now

$5 USD trong 0 ngày
(285 Đánh Giá)
6.8