Đang Thực Hiện

141696 Ruby on Rail web project

Need a good Ruby on Rail programmer to work on a large established online community project. See detail descriptions attached.

Thank you!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: web programmer online, ruby on rail web, programmer community online, online php project work, need a ruby programmer, ruby online, online ruby, ruby web, web ruby, ruby, ruby programmer, ruby on , rail, php ruby, css ruby, ruby php, community project, online web project, web project online, established online, online php project, web programmer community, web project php, project ruby, php web project work

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) union city, United States

ID dự án: #1887871