Đã hoàn thành

141479 Script Clone

Hi,

We are looking for a clone of heathcosoft(dot)com's h2desk Support System. Please only bid if you can develop this in 15 days.

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem thêm: dot script, css support, script php dot, script clone php, css clone, script clone bid, php script clone, clone css, develop script, script clone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1887654

Đã trao cho:

tbtb

Please check PMB.

$60 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
4.0