Đang Thực Hiện

127467 slice/code psd into site

need someone who can turn zu uble . com into

[url removed, login to view]

I will give you the PSD and all that. You must KNOW CSS, HTML AND PHP!!!!

Once I award you the project you must do this within 24 hours! If not I will cancel the project and cancel escrow.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, PHP

Xem thêm: slice html, psd slice , turn php site, need someone code html, slice project, html jpg php, turn html code, html psd php project, jpg code, slice code php psd, php slice psd, award psd, psd php site, html code slice, code psd php, slice code html, project slice, psd html css slice, turn css html, turn psd css, slice psd code, slice code html css, slice code, psd slice code, php slice

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét )

Mã Dự Án: #1873635

Đã trao cho:

pdomicioex

check pmb.

$45 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
1.4