Đã hoàn thành

325423 SMF expert

I need a Simple Machines Forum (SMF) expert to instal 3 modules in non standard theme.

I have the Megapolis theme istalled and I want someone with SMF module experince to get the following modules working in that theme.

Thank-O-Matic module - is installed and working on the default theme but does not show up in the post section of the Megapolis theme.

Award module - is installed and working on the default theme but does not show up in the post section of the Megapolis theme.

Visual warning module - is installed and working on the default theme but does not show up in the post section of the Megapolis theme.

All three modules work in the default theme and show their admin section in Megapolis theme but do not show in the user post areas.

Thank you

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP

Xem nhiều hơn: theme forum smf, smf expert, award theme, smf forum expert, simple machines forum theme, user experince, simple machines forum, expert forum, css admin section, visual expert, php expert forum, forum expert, css admin theme, forum smf, instal php, matic working, smf forum theme, css php expert, smf php, theme smf

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Eagleby, Australia

ID dự án: #2071230

Được trao cho:

a53mp

As per the pmb

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0