Đã hoàn thành

web design with css html and php

hi,

i have a website it is

[url removed, login to view]

it is using a webshop called [url removed, login to view] quickcart

you can have extra knowledge with this page.

[url removed, login to view]

i need a glooking ecommerce design.

the site can be editable with ,

css,html

and knowledge of php is needed.

i need a colone of this design,working in my ecommerce site

[url removed, login to view]

pleaese bid if you can colone exactly like this template?

the fee is : 100 usd , dont bid over

regards

Kĩ năng: CSS, PHP, PSD to HTML

Xem nhiều hơn: web page design with html and css, web page design using html and css, web design with css, web design knowledge, web design in site, web design html template, web design & html css, web design fee template, web design fee, usd design, template site web design, template of web design, php web design template, php is, i need help with web design, fee web site template, ecommerce web site in html template, ecommerce design website, design with css, design website in html, design web css, design page web html, css html web design, web design with html, website design css html

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) ankara, Turkey

ID dự án: #1680945

Được trao cho:

Omiloparmenos

Ready to work on your project

$100 USD trong 2 ngày
(68 Đánh Giá)
5.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $110 cho công việc này

epark

expert team [url removed, login to view] check pm.

$120 USD trong 5 ngày
(139 Nhận xét)
6.9