Đã hoàn thành

Website Layout Changes

Đã trao cho:

smileG

Hello, I'm ready to start this project :). Thanks

$80 NZD trong 3 ngày
(179 Đánh Giá)
6.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $105 cho công việc này

AlinGhinoiu

Hello ! Please check your PM board. Thank you !

$100 NZD trong 3 ngày
(132 Đánh Giá)
7.1
dataconsultants

Please check PMB for details, Thank you

$60 NZD trong 3 ngày
(28 Đánh Giá)
4.4
pebas

Please check PM.

$180 NZD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
4.3