Đã hoàn thành

149454 Wordpress header changes

Need the header text resized and a cahnge of color for a Wordpress blog. Need ASAP

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP

Xem nhiều hơn: color changes, wordpress header, css wordpress, wordpress header css, wordpress color text, header blog, wordpress header text, php blog wordpress, wordpress php changes, text header, blog header

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) las vegas,

ID dự án: #1895633

Được trao cho:

Ready4Youi

Hi Dear Sir. I can do it in a couple of hours with great quality and excellent results. Awaiting for your answer.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0