Đã hoàn thành

Write custom views handler for Drupal

We need a custom views handler and a new rules event for our project, the views handler should provide an email textfield and when the user submits this form, the rules event should be triggered.

Kĩ năng: CSS, Drupal, HTML, PHP

Xem nhiều hơn: project handler, drupal views handler email, write custom views handler, email write, views php drupal, drupal views views, write form, views css drupal, drupal email handler, email views, volkoale, custom views handler, drupal rules user, drupal rules, handler, drupal views custom argument, write argument handler views drupal, drupal php custom, drupal custom user, php form handler, custom admin user page drupal, drupal custom page user, php form drupal, create custom page user drupal, custom page user drupal

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Stupino, Russian Federation

ID dự án: #1673490

Được trao cho:

fhedayatif

I can do this!

$40 USD trong 1 ngày
(21 Đánh Giá)
5.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

Prashant15108

Hi, I am Prashant. I have a 2 years Experience as a PHP web Developer(Drupal,Wordpress,Joomla,Prestashop,Core PHP). I can do this project. Please check the my Portfolio. I am waiting for you reply. Thank you.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
I5Xg8AkT9

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0