Đã hoàn thành

1355 YouTube Clone + Skin + ASAP

I have YouTube Clone ( [url removed, login to view] ) installed on my Site. I need some one to edit the Colors, Some little Graphics, and make it look more user friendly. This should be an easy job for an expirienced webmaster. Should not take more than 1 hr or so. Thanks, Alex H.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, PHP

Xem nhiều hơn: hr css, Edit youtube, easy skin, easy job asap, youtube youtube youtube youtube, youtube edit, youtube clone skin, youtube css, youtube edit php, youtube youtube, skin edit, youtube php css, youtube skin clone, sonoho, youtube com clone, youtube clone site, youtube asap, clone site youtube com, graphics clone, php youtube clone, clone youtube php, asap youtube, css clone, youtube clone php, graphics youtube

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #1752223

Được trao cho:

otcaysl

hi sir ! we can start now :d

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0