Đã hoàn thành

1542 youtube[.]com clone

I need a youtube clone, and i need it quick within an hour if possible

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: youtube com, youtube css, youtube php css, youtube com clone, youtube com, php youtube clone, clone youtube php, css clone, youtube clone php, quick clone, clone css, clone youtube , youtube clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1752411

Được trao cho:

xerocsl

Youtube clone as stated - comes with full installation instructions. This bid is for the full script. Downloadable in zip.

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0