Đang Thực Hiện

326488 Data Entry 10

I am willing to work in any kind of data entry jobs. I will complete the work and deliver it on time..

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, BPO, Nhập liệu, Oracle, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: jobs on data entry, Jobs of data entry, any kind of jobs, entry data php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mysore, India

ID dự án: #2072295