Đang Thực Hiện

6681 Scrape site for all surveys

I need somebody to scrape [url removed, login to view] for all of the surveys and enter them into a mysql database with the following columns: surveyTitle, surveyContent

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, MySQL, PHP

Xem thêm: all surveys, mysql surveys, data surveys, need surveys

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1757552