Đã Đóng

sYra and WHMCs Module - QUICK JOB

I have a reseller account with sYra but I need a module so I can register domain names via my WHMCS account.

If you can do this please email me.

thanks

Kĩ năng: Adobe Dreamweaver, PHP

Xem nhiều hơn: job module, syra whmcs, whmcs, php job module, email module whmcs, php email module, syra domain whmcs reseller module, whmcs reseller module, whmcs syra, whmcs domain module, syra whmcs module, syra reseller, need whmcs, reseller whmcs, php quick email, whmcs reseller, whmcs php, module whmcs, dreamweaver job, domain module whmcs, register domain, dreamweaver php email, php whmcs, module reseller, drupal job posting module

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #1707272

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

HMdv209YS

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$50 AUD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0