Đang Thực Hiện

Create a DRUPAL Advanced Search Engine

Hi,

We are currently developing an Charity Web Plateforme and we need a advanced search engine.

The Search Engine should be able to filter over 15 criterias (Drupal Term References and find informations.

Thank you in advance for your bids.

Cheers,

Marc

Kĩ năng: Drupal, PHP

Xem nhiều hơn: charity php, web search engine, php filter drupal, drupal filter, advanced filter, drupal php filter, drupal web search, php filter search, drupal search advanced, search advance, term drupal, drupal term filter, advance search, filter engine search engine, create advanced search engine php, advanced search drupal, search user drupal email filter, advanced web search, drupal charity, search engine php, create search engine, charity search engine, drupal advanced search, create advanced search, search drupal php

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Strasbourg, France

ID dự án: #1736574

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

fhedayatif

Hi, I can do this, please consider my bid!

$20 USD / giờ
(21 Nhận xét)
5.2