Đang Thực Hiện

Drupal/Ubercart: Project for Dotochy only!

Đã trao cho:

dotochy

As discussed, thanks!

$200 USD trong 10 ngày
(9 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $195 cho công việc này

Instantsolutions

hi, I have done lots of projects in ubercart for drupal CMS. Lets start this project.

$190 USD trong 5 ngày
(88 Đánh Giá)
6.5