Đã Đóng

with 6 DRUPAL unbercart webshop mass products import.

Subject: with 6 drupal unbercart webshop – mass products import.

My question is the follow: Is possible the import of mass products and update from CSV file with 6 drupal unbercart webshop, wich can be downloaded from wholeasels webpage every day?

I am looking for a person who is able to do and solve it this problem.

Best wishes:

Attila Virág

Kỹ năng: Drupal, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: webpage problem, webshop, best wishes, attila, drupal import csv, update csv file products, import problem, import csv file drupal, drupal webshop import, csv file import, csv products, import php drupal, products webshop, webshop import csv, webshop csv import, update drupal, looking products import, php person drupal, drupal import php, drupal import products, drupal import, csv webshop, import php file, webshop drupal, php import file

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #1612384

2 freelancer đang chào giá trung bình $225 cho công việc này

minhhoangduc

Hello, I'm PHP, CSS, HTML, JQuery, Drupal expert certified professional coder. Please check my resume. Thanks, Minh H.

$250 USD trong 3 ngày
(526 Đánh Giá)
8.0
coleduf

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0