Đã hoàn thành

326808 OS-Commerce to SunShop

I need to convert a database from OS-Commerce 2.2 to SunShop 4.1. It is a fairly large (SQL dump is 5Mb) MySQL Database that needs to be ported to SuNShop MySQL format, field by field, table by table.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, eCommerce, MySQL, OSCommerce, PHP

Xem nhiều hơn: sunshop ecommerce, os commerce, commerce sql database, sql database commerce, dump convert, sql database ecommerce, commerce database sql, ecommerce sql database, ecommerce sql table, convert sql database mysql, table dump php, php sql dump, os ecommerce, convert sql mysql, convert mysql sql php, mysql php table dump, sql dump, convert sql dump database, large mysql table, dump mysql database php

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Richmind, Canada

ID dự án: #2072615

Được trao cho:

akiles99

Please check pmb...

$320 USD trong 1 ngày
(237 Đánh Giá)
6.3