Đã hoàn thành

301 Re-Direct One Site to another

I want to re-direct a similar website to another. Would like this done properly. Several inner pages rank on 1st page and I need these re-directed also.

Must have previous experience in completing this task.

Kỹ năng: eCommerce, OSCommerce, PHP

Xem thêm: one page ecommerce, another, 301, direct page php, rank 1st, rank inner pages, rank site, page direct, need page views, need page rank, need page google, need page, need page website, need page digg, need page essay, need page catalog designed, need page viewing bot

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) Scottsdale, United States

Mã Dự Án: #1049505

Đã trao cho:

ydude

Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
4.8

6 freelancer đang chào giá trung bình $71 cho công việc này

tsram

Hello, Please Check PMB...Thanks

$80 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
6.9
webn

Please check PMB

$99 USD trong 1 ngày
(101 Đánh Giá)
6.6
MarcusPan

PM has been sent.

$79.99 USD trong 0 ngày
(135 Đánh Giá)
6.5
plusinfotech

please check PMB

$80 USD trong 1 ngày
(33 Đánh Giá)
5.8
jdorantes

Count on me for this

$60 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.1