Đang Thực Hiện

opencart registeration page

Hello to all buddies , .....

I need a registriation page [url removed, login to view] and login ,

With [url removed, login to view] , just register with email ,

And login with email , i dont need a password for login in or register ,

Thanks ,

Please include your skype or gmail id to make [url removed, login to view] interview chat about the project ,

Thanks :)

Kỹ năng: eCommerce, HTML, PHP

Xem thêm: opencart, opencart project, opencart php, register page opencart, need opencart, chat gmail php, gmail login register, small php project login page, gmail register, ecommerce small project, opencart password, email opencart, opencart small, opencart email, ecommerce opencart, opencart register, OPENCART ECOMMERCE, opencart page, opencart login, opencart login page, login page opencart, gmail chat php, skype password, make gmail accounts proxy, make gmail accounts fast

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jordan

Mã Dự Án: #1708795

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

amer12

Please check PMB. Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(36 Đánh Giá)
4.8
Cydertech

Hello, Please check your PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
4.3
omerpucit

Hi, i am sure i can do it with in a single day, please read private message. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.8