Đã hoàn thành

420925 OsCommerce blank page fix

I've transferred a customized OsCommerce installation to another server. The front-end part looks fine ([url removed, login to view]), but the admin ([url removed, login to view]) gives a blank page. Looking for someone with OsCommerce experience to fix this.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, eCommerce, MySQL, OSCommerce, PHP

Xem nhiều hơn: oscommerce blank page, page blank oscommerce, page looking, ecommerce fix, blank admin page oscommerce, fix part, oscommerce php blank, fix end, fix ecommerce, fix blank, looking page admin, end fix, admin php blank, admin blank oscommerce, blank, oscommerce front end admin, oscommerce admin end, oscommerce end, php fix blank page, php blank page

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Amsterdam, Netherlands

ID dự án: #2166793

Được trao cho:

$30 USD trong 0 ngày
(296 Đánh Giá)
7.5