Đã hoàn thành

HomePage Design

Need a professional homepage developed for my website. Need done in Dreamweaver 4 perferably. Need done ASAP!

## Deliverables

Develop a professional looking homepage for my website www.surfriot.com. I will provide main graphics the rest is up to you. Please use Dreamweaver 4. Need finished ASAP!

## Deadline information

Need finished as soon as possible.

Kĩ năng: Kĩ thuật, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Giao diện người dùng/IA, Mĩ thuật

Xem nhiều hơn: engineering & graphics design, engineering design graphics, homepage design, dreamweaver 2001, website homepage design, professional homepage, homepage design php, design homepage dreamweaver, dreamweaver homepage, homepage dreamweaver, dreamweaver homepage design

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) United States

ID dự án: #2827069

Được trao cho:

renevw

See private message.

$25.5 USD trong 14 ngày
(7 Đánh Giá)
3.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

brainsoftpk

See private message.

$21.25 USD trong 14 ngày
(7 Nhận xét)
4.2
jeffrd

See private message.

$25.5 USD trong 14 ngày
(6 Nhận xét)
3.0