Đã hoàn thành

Install simple, existing ASP.NET/SQL site NOW

Sorry coder chosen! Just waiting for final bid from him!

In the next 24 hours can you INSTALL a simpe, existing ASP.NET site for me (on a live web server via ftp/control panel)? I have it in a folder (ATTACHED) and it uses ASP.NET and SQL server.

Thanks - Paul

Kĩ năng: Kĩ thuật, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: simpe site, sql final, net ftp server, php simple control panel, sql site, install simple, net panel, web server net, live net, asp php sql, live asp net, simple site asp net, net sql asp, php net site, asp web site simple, net sql sql, control panel simple php, simple web ftp, simple control panel, net sql server

Về Bên Thuê:
( 525 nhận xét ) Mt Evelyn, Australia

ID dự án: #3809787

Được trao cho:

gorazz

See private message.

$17 USD trong 1 ngày
(49 Đánh Giá)
5.0

7 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

smartdatasoft

See private message.

$42.5 USD trong 1 ngày
(132 Nhận xét)
5.8
ceePlus

See private message.

$51 USD trong 1 ngày
(47 Nhận xét)
5.0
nmspatox

See private message.

$25.5 USD trong 1 ngày
(27 Nhận xét)
4.5
khanusman

See private message.

$63.75 USD trong 1 ngày
(22 Nhận xét)
4.2
WormIce

See private message.

$21.25 USD trong 1 ngày
(37 Nhận xét)
3.8
d0wNsYs

See private message.

$38.25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.9