Đã hoàn thành

Installing Analytics on Joomla Website

I have a site using Joomla and need to install analytics.

it already has analytics installed but it was used by a previous use and I want to use the new one.

Simple job.. I just cant figure it out

Kĩ năng: Kĩ thuật, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: simple website using joomla, simple website engineering, site job joomla, installing joomla, install analytics, installing analytics php, joomla simple install, joomla installing job, analytics php, simple joomla website, joomla website job

Về Bên Thuê:
( 128 nhận xét ) Australia

ID dự án: #2726242

Được trao cho:

nodivbyzero

See private message.

$10 USD trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
4.6

18 freelancer chào giá trung bình$14 cho công việc này

Lxtech

See private message.

$15 USD trong 1 ngày
(429 Nhận xét)
8.2
witscomputing

See private message.

$17 USD trong 1 ngày
(400 Nhận xét)
6.8
techno20

See private message.

$17 USD trong 1 ngày
(238 Nhận xét)
6.2
phpwebsoft

See private message.

$10 USD trong 1 ngày
(183 Nhận xét)
6.1
swsDreams

See private message.

$12 USD trong 1 ngày
(107 Nhận xét)
5.9
thesad

See private message.

$17 USD trong 1 ngày
(42 Nhận xét)
6.0
rajivsp

See private message.

$17 USD trong 1 ngày
(43 Nhận xét)
5.4
GishaJames

See private message.

$17 USD trong 1 ngày
(87 Nhận xét)
5.2
aliweb

See private message.

$1 USD trong 1 ngày
(55 Nhận xét)
5.2
ADMK

See private message.

$7 USD trong 1 ngày
(81 Nhận xét)
5.1
eliz09

See private message.

$12 USD trong 1 ngày
(39 Nhận xét)
4.9
HitekCode

See private message.

$16 USD trong 1 ngày
(49 Nhận xét)
4.8
supermhonvw

See private message.

$12 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
4.0
johnkollavelil

See private message.

$15 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.1
panteaclaudiu

See private message.

$14 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.9
sonamr

See private message.

$17 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
1.8
beena305

See private message.

$17 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0