Đã hoàn thành

Follow up project for Mirko

Được trao cho:

nmarkovickv

Second part project bid

$50 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
5.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $180 cho công việc này

Josephcalvin1

HELLO SIR PLEASE CHECK PMB

$220 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dataentry022

Dear Concern, Good day! I'll be highly glad if you provide me an opportunity to work on it. Thank you.

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
SO6skN52C

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0