Đang Thực Hiện

Follow up project for Mirko

This is a follow up project for Mirko to tweak a tool we have been working on together. The tool we be adjusted for a new list.

Kỹ năng: Excel, HTML, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: mirko, follow, follow excel, tweak project, together excel project, list follow, follow project, follow list, excel project follow, proxy list 2009 working, project follow excel, commenting project follow blogs, working excel project, proxy list 100 working, project follow letter, excel list together

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Frisco, United States

Mã Dự Án: #1657061

Đã trao cho:

nmarkovickv

Second part project bid

$50 USD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
5.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $180 cho công việc này

Josephcalvin1

HELLO SIR PLEASE CHECK PMB

$220 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dataentry022

Dear Concern, Good day! I'll be highly glad if you provide me an opportunity to work on it. Thank you.

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
SO6skN52C

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0