Đã hoàn thành

Integration and modification of app for facebook

Đã trao cho:

georgemincila

Hi, I am ready.

$350 USD trong 3 ngày
(37 Đánh Giá)
6.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $600 cho công việc này

krishdts

Please check PMB for details.

$750 USD trong 20 ngày
(84 Đánh Giá)
8.3
AccrueInfotech

Hello, Please check PMB, Thanks

$700 USD trong 20 ngày
(1 Đánh Giá)
2.7
mitzweb

Hello, Please check your PMB for further details. Thanks, Jalaram Web Technology

$600 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0