Đã hoàn thành

Minor mod / Add coding to a prestashop website

Được trao cho:

eelance

more details ,please.

$30 USD trong 2 ngày
(377 Đánh Giá)
6.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

jeevanoss

Pls see the PMB

$40 USD trong 1 ngày
(50 Nhận xét)
6.5
mangkuutama

HI i'm interest on you offer. I'm an expert on prestashop and php programming and I have experience with kind of your need.I can start as soon as possible. regards,

$30 USD trong 1 ngày
(199 Nhận xét)
6.4
ThoughtSchool

Thank you.

$70 USD trong 2 ngày
(32 Nhận xét)
5.7