Đang Thực Hiện

Private Job For Fen

This is a custom job for fen, please only him bid on this project as per conversion. This is a custom job for fen, please only him bid on this project as per conversion

Kỹ năng: Lập trình C#, Quảng cáo trên Facebook, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: job for , bid private project, conversion job, private job, private project logo, post private project getafreelancercom, private project hmc8787, project freelance bid moon, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Ash, Philippines

Mã Dự Án: #1729980

Đã trao cho:

Fenrir32

ready to provide as agreed.

$100 USD trong 1 ngày
(98 Đánh Giá)
7.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

ahran

Give me a chance to do for you ....

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0