Đang Thực Hiện

Private Job For Fen

This is a custom job for fen, please only him bid on this project as per conversion. This is a custom job for fen, please only him bid on this project as per conversion

Kỹ năng: Lập trình C#, Quảng cáo trên Facebook, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: this is a job for, job for , bid private project, conversion job, private job, private project logo, post private project getafreelancercom, post private project free lancercom, private project hmc8787, 5000 programmer please post project receive bid instantly, project freelance bid moon, site shows project clients bid, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Ash, Philippines

Mã Dự Án: #1729980

Đã trao cho:

Fenrir32

ready to provide as agreed.

$100 USD trong 1 ngày
(98 Đánh Giá)
7.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

ahran

Give me a chance to do for you ....

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0