Đang Thực Hiện

120251 Con/V flash pg to inter/fa CMS

Programmer familiar with Drupal CMS that can customize a module using php. Need integration of an existing Flash form into video module that works inside of Drupal.

Other related skills:

Flash

Flash actionscripting

XML

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, CMS, Xây dựng liên kết, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: php pg, c.v. skills, pg, fa, customize cms, cms using php, customize cms php, cms php drupal, drupal video module, xml flash form, video cms php, cms existing, integration cms, video module drupal, flash form existing, php cms module, flash integration php, drupal xml module, cms integration php, flash php module, customize drupal module, cms programmer, related skills, programmer cms, xml flash integration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1866415