Đóng

124308 Connect flash to mysql databas

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

I have a simple news reader in flash that I need to connect to a mysql database through php. Some work has already been done but I'm stuck. In the flash file I would like 3 summaries visible with buttons on the top and bottom to scroll through other stories. if a story is clicked on it will go to another page where the full story can be viewed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online