Đóng

143982 Exper. Flash/ PHP integration

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

Individuals or teams that have past experience with rich application development are sought for both small projects and a dedicated team is needed for a large integration project that should last around 2 months. Please submit links to AMFPHP or integration work for review. Please state what technologies were employed and the related outcomes.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online