Đã Đóng

flash FMS help needed

Hi,

I need someone who have experience with flash FMS.

project is ready..i just need him to figure out few things and help solving some issues

Regards

Kỹ năng: Adobe Flash, Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: fms, mani125, ready flash project, php flash fms, php fms, things needed php, php help needed, things needed project, flash fms php, flash fms, help needed, flash ready project, project help needed, fms php, fms flash game, help editing flash website, flash stick figure animations, flash moving figure, centos fms flash, fms flash, fms flash voice chat

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) bhopal, India

Mã Dự Án: #1022065

1 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

sankar22222

Dear mani125, Please check ur pm Thanks & Regards Sankar

$75 USD trong 2 ngày
(13 Đánh Giá)
3.9