Đang Thực Hiện

116567 Flash Game

As per the details in my email to you when I sent you the project specs. I would paste it here but I don't want the more confidential details advertised.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: email game, project flash game, email php flash, flash game project

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét )

ID dự án: #1862734

Được trao cho:

TeckfusionS

As discussed. Thank you!

$2000 USD trong 40 ngày
(24 Đánh Giá)
6.4